Φαρμακευτικές μεταφράσεις - Μεταφραστικό γραφείο ACM | Blog
1 minute reading time (94 words)

Φαρμακευτικές Μεταφράσεις

Φαρμακευτικές Μεταφράσεις

Ταυτόχρονα με την επέκταση της φαρμακευτικής βιομηχανίας, οι φαρμακευτικές γνώσεις εξελίσσονται συνεχώς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στον τομέα των μεταφράσεων φαρμακευτικών κειμένων, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης της ποιότητας των κειμένων.Η ACM Translations διαθέτει βαθιά εμπειρία σε μία πληθώρα φαρμακευτικών μεταφράσεων γι'αυτό και οι κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως επιλέγουν τις μεταφραστικές υπηρεσίες της!

Μεταξύ άλλων, αναλαμβάνουμε να μεταφράσουμε σε περισσότερες από 100 γλώσσες:

  • οδηγίες χρήσης φαρμάκων (PILs: Patient Instruction Leaflets). Μπορούμε επίσης να τροποποιήσουμε τις οδηγίες ώστε να συμμορφώνονται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα QRD.
  • έντυπα πληροφοριών
  • συσκευασίες και ετικέτες σήμανσης
  • πρωτόκολλα κλινικών μελετών
  • αιτήσεις για κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας


Εμπιστευτείτε μόνο τον καλύτερο!

#acmtranslations #metafrasi #translations #pharma-translations


Νομικές Μεταφράσεις
Μεταφράσεις αγγλικών

Κατάστημα Αθηνών

2118508200
Νίκης 10, 10563, Αθήνα
info@episimes.gr
Δευ-Παρ 09:00-17:00

Κατάστημα Θεσσαλονίκης

2312202800
Ι. Δραγούμη 4, 54624, Θεσσαλονίκη
thess@episimes.gr
Δευ-Παρ 09:00-17:00