fbpx

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Α. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (εφεξής «ACM TRANSLATIONS»)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Με την αποδοχή της εκάστοτε προσφοράς, ο Πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας:

  • Μετά την αποδοχή της προσφοράς, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση ή ακύρωση του σχετικού αιτήματος από τον Πελάτη, παρά μόνο κατόπιν της έγγραφης συμφωνίας της Εταιρείας. Σε διαφορετική περίπτωση, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει ολόκληρη τη συμφωνηθείσα αμοιβή.
  • Το παραδοθέν έργο θεωρείται οριστικά αποδεκτό από τον πελάτη πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την παράδοση του (μέσω courier, e-mail ή με την παραλαβή των εγγράφων από τα γραφεία της Εταιρείας).
  • Καταγγελίες περί προβλημάτων με την ποιότητα του έργου θα πρέπει να αποστέλλονται εγγράφως (μέσω e-mail) στην Εταιρεία εντός των ως άνω οριζόμενων πέντε εργάσιμων ημερών και θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκείς διευκρινίσεις και αιτιολόγηση, που να στοιχειοθετούν αναμφισβήτητα την πλημμέλεια του παραδοθέντος έργου.
  • Τυχόν προβλήματα σε κομμάτι του έργου δεν επηρεάζουν την αποδοχή και παραλαβή του υπόλοιπου έργου (όπως ενδεικτικά τα υπόλοιπα αρχεία ή τις υπόλοιπες ενότητες του εγγράφου).
  • Σε περίπτωση που ο Πελάτης τεκμηριώσει την ύπαρξη προβλημάτων με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα, η Εταιρεία αναλαμβάνει να προβεί στην αποκατάσταση των προβλημάτων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, δηλαδή α) Στη διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων στις μεταφράσεις και/ή β) Σε εκ νέου επικύρωση των μεταφράσεων εάν απαιτείται
  • Η όποια ευθύνη της Εταιρείας έναντι του Πελάτη σε περίπτωση λαθώς η παραλείψεων στη μετάφραση ή την επικύρωση περιορίζεται στην αποκατάσταση των προβλημάτων, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω
  • Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την καταλληλότητα των μεταφράσεων ως προς τον σκοπό για τον οποίο τις προορίζει ο πελάτης, ούτε για θετικές ή αποθετικές ζημίες που τυχόν προκληθούν στον πελάτη από αυτές.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό.

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την φιλική επίλυση της διαφοράς η οποία ενδεχομένως θα ανακύψει κατά την εκτέλεση ή την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης ή / και κάθε ειδικότερης δικαιοπραξίας. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η φιλική επίλυση της διαφοράς των μερών, αρμόδια για την επίλυση της τελευταίας ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εταιρεία «Α. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Ίωνος Δραγούμη 4, σας ενημερώνει δια του παρόντος ότι επιθυμεί να προβεί σε επεξεργασία των προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σας για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR).

Τα δεδομένα σας θα τύχουν επεξεργασίας για τους παρακάτω σκοπούς:

1) Για την εκτέλεση των μεταφραστικών υπηρεσιών και άλλων που έχετε ζητήσει από την Εταιρεία (με γνωστοποίηση και επεξεργασία των δεδομένων σας σε τρίτους εξωτερικούς συνεργάτες)

2) Για την ενημέρωσή σας για την πορεία και την ολοκλήρωση των εργασιών μέσω SMS, Τηλεφώνου ή E-mail.

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς και για τη χρονική διάρκεια έξι (6) ετών που επιβάλλεται από τη φορολογική νομοθεσία. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού τα δεδομένα καταστρέφονται/διαγράφονται οριστικά.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με γραπτό ή ηλεκτρονικό αίτημα σας προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (2118508200, dpo@acmtranslations.gr) της εταιρίας να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο ως άνω Κανονισμός συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την παραπάνω επεξεργασία. Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Α. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. επιβεβαιώνετε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των προσωπικών σας δεδομένων που θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, καθώς και όλα τα σχετικά δικαιώματα σας και δίνετε την ελεύθερη, ρητή, ειδική και εν πλήρη επίγνωση συγκατάθεσή σας, προκειμένου τα συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρθηκαν ως άνω και σας αφορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τους ως άνω καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.